Faite Socio. Únete á defensa dos dereitos da infancia

Millóns de nenos e nenas ven vulnerados cada día os seus dereitos máis básicos. UNICEF traballa en todo o mundo para que gocen do seu dereito á saúde, a educación, a protección, a identidade ou o descanso.

Facéndoche socio de UNICEF úneste a miles de persoas que cren que os dereitos da infancia deberían ser unha realidade e están dispostas a comprometerse por eles.

Fai algo extraordinario hoxe! Faite socio de UNICEF

Faite Socio. Únete á defensa dos dereitos da infancia
A súa achega
Datos persoais
Format: 01234567X
Dirección postal
Domiciliación bancaria
Código do banco
Código da oficina
DC
Número de conta
IBAN - Formato 24 dígitos sin espacios