Colaboradores UNICEF

A nosa misión é ambiciosa: promover e protexer os dereitos de todos os nenos. E non podemos conseguir o éxito neste propósito, se non contamos co apoio de persoas e entidades que nos axuden a facelo realidade día a día.

UNICEF traballa sempre, no terreo e en España, con aliados locais e nacionais, que nos axudan a realizar a nosa misión. Os Embaixadores e Amigos da organización, as empresas, as escolas ou os medios de comunicación son algúns destes grandes aliados, sen cuxo apoio non poderiamos chegar tan lonxe.

Defender e protexer á infancia é unha tarefa de todos, e só implicando a todos os actores da sociedade, avánzase cara ao cumprimento dos seus dereitos.