Empreses i UNICEF

Una aliança amb UNICEF és un compromís orientat a la promoció de valors, de drets i de transformació de la societat. El nostre propòsit no és únicament mobilitzar amb UNICEF un compromís orientat a la promoció d valors, de drets i de tranformació de la societat. El nostre propòsit no és únicament mobilitzar recursos; una aliança amb UNICEF implica un objectiu comú: canviar la vida de milions d'infants de tot el món.

PER QUÈ COL·LABORAR AMB UNICEF?  

Missió: Millorar les condicions de vida dels infants i convertir els seus drets en norma de conducta internacional.

Mandat Internacional: Convenció sobre els Drets de l'Infant 

Confiança i credibilitat: Sistema de les Naciones Unidas

Enfocament innovador i sostenible: Acompanyem als governs per enfortir les polítiques i estructures que garanteixen els drets dels infants.  

Abast: Impacte sobre TOTS els infants, TOTS els països, en TOTS els aspectes que afecten les seves vides.

com col·laborar amb unicef?

Inversió en infància: Els fons aportats per l'empresa es tradueixen en un canvi real a la vida de molts infants, ja que es destinen a algun dels programes i projectes que UNICEF desenvolupa a més de 150 països i territoris a tot el món.  

Marketing social – L'empresa oferta una sèrie de productes i/o serveis als seus clients i proveïdors, que estan lligats a l'aliança amb UNICEF. El seu benefici reverteix en l'organització.

Mobilització d'empleats i clients- El compromís entre l'empresa i UNICEF implica els seus empleats i clients. D'aquesta manera, s'ofereix als treballadors l'oportunitat de participar en el compromís social de l'empresa.

Regals i targetes UNICEF- L'empresa adquereix regals d'UNICEF o envia les nostres targetes de Nadal. Aizò aporta a les seves accions un enfocament solidari i contribueix a la difusió i el coneixement del missatge d'UNICEF en el seu entorn.

Campanyes especials – L'empresa participa activament a la difusió del missatge d'UNICEF mitjançant els seus diferents canals, convertint-se en un actor clau en la difusió i mobilització de recursos en crides especials com les emergències.  

QUI COL·lABORA AMB NOSALTRES?

Últimas noticias de empresas y UNICEF