La nostra missió

UNICEF - La nostra missió

MISSIÓ D’UNICEF COMITÈ ESPANYOL

Aconseguir que els drets de la infància es converteixin en principis ètics perdurables i en normes de conducta internacionals a la vegada que són considerats part integrant del progrés de la humanitat.

VISIÓ D’UNICEF COMITÈ ESPANYOL

UNICEF Comitè Espanyol treballa per aconseguir canvis reals en la vida dels nens i nenes i transformar la societat a través d’una organització dinàmica, unida i eficient, formada per persones compromeses que s’esforcen cada dia com a defensors dels drets de la infància.

VALORS D'UNICEF COMITÈ ESPANYOL

  • Diversitat i inclusió. Mostrar respecte i sensibilitat per les diferències de gènere, culturals i religioses és una màxima en la nostra forma de treballar i relacionar-nos.
  • Integritat. El nostre comportament ha de respondre a estàndards ètics: complir la nostra paraula, ser honestos, no abusar del poder o l'autoritat.
  • Compromís. Estem compromesos amb la nostra missió, la causa dels nens i els seus drets.

La Convenció SOBRE els Drets de l’Infant

La Convenció sobre els Drets de l’Infant (CDI) és el primer instrument internacional que reconeix els infants com a agents socials i com a titulars actius dels seus propis drets. El treball d’UNICEF es guia, des de la seva aprovació per Nacions Unides, pel que dicta aquest tractat, ratificat per més de 190 països arreu del món.

La CDI conté 54 articles i es basa en quatre principis fonamentals: la no discriminació; l’interès superior de l’infant; el dret a la vida, la supervivència i el desenvolupament; i el respecte a les seves opinions. 

Coneix les cinc prioritats d’UNICEF

Per a millorar les condicions de vida dels infants i garantir que tots els seus drets es compleixin, UNICEF treballa en cinc àrees clau, que centren la majoria de les seves estratègies, programes i accions:

Supervivència infantil

Si no es garanteix el dret a la supervivència de l’infant, no es pot garantir cap altre dret. Milions d’infants i mares perden la vida cada any per causes que es podrien evitar amb mesures senzilles i poc costoses. UNICEF treballa per millorar l’accés a serveis i béns bàsics com l’atenció prenatal i pediàtrica, la vacunació, l’accés a aigua potable o una alimentació adequada.

Educació

L’educació és una poderosa eina per trencar el cercle de la pobresa. UNICEF treballa perquè el dret a l’educació sigui una realitat a tot el món. Els nostres programes d’educació advoquen per la reducció de les taxes escolars, la millora de les infraestructures i la formació del professorat

Protecció enfront de l’abús i l’explotació

Protegir els nens i les nenes de la feina, el matrimoni, l’explotació sexual o els conflictes armats és un dels nostres grans reptes. La protecció és una cadena que implica les famílies, els educadors, els cossos de seguretat i molts altres agents i institucions. UNICEF treballa per millorar l’entorn protector que impedeix que els infants pateixin abusos i explotació

El VIH i la SIDA en els nens i les nenes

El VIH i la SIDA també representa una amenaça per als infants. UNICEF aborda aquest problema a través de quatre accions clau: la prevenció de la transmissió del VIH de mare a fill i entre els joves, l’ampliació de l’atenció pediàtrica als nens i les nenes que viuen amb el virus, i la protecció i suport als orfes i afectats per aquesta malaltia.

Promoció de politiques i aliances a favor dels infants

UNICEF treballasempre en estreta col·laboració amb altres organitzacions de les Nacions Unides, amb els governs, amb ONG, institucions privades i la societat civil per aconseguir que les polítiques i accions en benefici de la infància tinguin el màxim abast i profunditat possibles.

UNICEF en Emergències

Les emergències, que cada cop són més nombroses i complexes, desencadenen conseqüències devastadores per als infants, com el reclutament per part de les forces armades, la violència sexual i la pèrdua dels serveis bàsics de salut i educació

La missió d’UNICEF durant una emergència és protegir els infants i garantir que es compleixen les normes internacionals que defensen els seus drets.