Com es finança UNICEF

UNICEF Espanya obté els seus ingressos de contribucions voluntàries, tant del sector privat com de les Administracions Públiques.

D’aquests fons, la major part procedeix del sector privat: dels nostres socis, donants i empreses aliades.

Finançament UNICEF

El finançament del Fons de Nacions Unides per a la Infància prové dels seus donants tradicionals: governs, donants intergovernamentals, Comitès Nacionals com UNICEF España, ONG, fons i fundacions, el sector privat, els individus i els acords interinstitucionals.

El Govern d’Espanya i UNICEF van signar el desembre de 2009 un acord estratègic pel qual Espanya destinarà 228 milions d’euros, entre els anys 2010 i 2012, als programes d’UNICEF